02-713-0922-4
info@thaichristian.ac.th
×

ส่งอาหารส่งใจ

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 โรงเรียนไทยคริสเตียน “ส่งอาหารจากใจ” ให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 100 กล่อง ขอพระเจ้าอวยพระพรให้ทุกท่านมีสุภาพดีนะคะ #เพราะการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ ❤?✌