02-713-0922-4
info@thaichristian.ac.th
×

TCS Swimming (K.2-G.12) [2/2022]

โครงการพิเศษเรียนว่ายน้ำหลังเลิกเรียน เปิดรับสมัครนักเรียน K.2 ขึ้นไป มี 2 รอบเวลาให้เลือก คือ 15:15 -16:15 น. และ 16:15 – 17:15 น. จำนวนนักเรียน 6 คน/ครู 1 ท่าน/รอบ คลิกที่ลิงค์เพื่อเลือกครู วันที่ เวลาที่ต้องการเรียน และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานชำระเงิน
https://padlet.com/tcskindergarten/TCS_Swimming_Class_Term2