02-713-0922-4
info@thaichristian.ac.th
×

Prep Camp 2023

“Prep Camp”สำหรับนักเรียนชั้น G.7 และ G.10
✅ เตรียมความพร้อมขึ้นสู่ระดับชั้นมัธยม
✍️ เพื่อค้นหาต้นเอง เข้าใจการเรียน Elective ให้ตรงกับเป้าหมาย และปูทางไปสู่มหาวิทยาลัย
? เริ่มเรียน 13 – 24 มีนาคม 2566
? เวลา 9:00 – 15:00 น.
? แต่งกายด้วยชุดไปรเวท
? ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ)
? มีบริการรถโรงเรียนด้วยนะคะ
สมัครที่ Link ? https://forms.gle/JEn8NvHxNLmQPzbU8