02-713-0922-4
info@thaichristian.ac.th
×

ตัวอย่างชุดนักเรียน

การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนไทยคริสเตียน

นักเรียนชาย

 1. สวมเสื้อคอฮาวายแขนสั้นสีขาวเอวจั๊ม กางเกงลายสก๊อต
 2. รองเท้าผ้าใบสีดำ หรือรองเท้าหนังสีดำไม่มีลวดลาย
 3. ถุงเท้าสีขาวพับเหนือตาตุ่ม 1 ฝ่ามือ
 1. สวมเสื้อคอฮาวายแขนสั้นสีขาวเอวจั๊ม กางเกงสีดำ
 2. รองเท้าผ้าใบสีดำ หรือรองเท้าหนังสีดำไม่มีลวดลาย
 3. ถุงเท้าสีขาวพับเหนือตาตุ่ม 1 ฝ่ามือ

นักเรียนหญิง

 1. นักเรียนหญิงประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. สวมเสื้อคอบัวมนแขนสั้นสีขาวเอวจั๊ม
 3. กระโปรงลายสก๊อตจีบรอบตัว รองเท้าหนังสีดำไม่มีลวดลาย
 4. ถุงเท้าสีขาวพับเหนือตาตุ่ม 1 ฝ่ามือ

การแต่งกายเรียนวิชาพลศึกษา

 1. สวมเสื้อพละของโรงเรียน กางเกงวอม
 2. ขายาวตรงสีกรมท่าไม่มีแถบข้าง
 3. และสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนไม่มีลวดลาย

การแต่งกายชุดกิจกรรม

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
 2. แต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี / G.B. / B.B.เป็นไปตามตารางสอนกำหนด