02-713-0922-4
info@thaichristian.ac.th
×

รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับประถมศึกษา ***ลงชื่อเข้าใช้อีเมล์นักเรียนของโรงเรียนไทยคริสเตียน แล้วจึงคลิกที่ระดับชั้นจึงจะเปิดดูรายชื่อนักเรียน***

Grade 2 

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ***ลงชื่อเข้าใช้อีเมล์นักเรียนของโรงเรียนไทยคริสเตียน แล้วจึงคลิกที่ระดับชั้นจึงจะเปิดดูรายชื่อนักเรียน***

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10

Grade 11

Grade 12